Contact

info@platformzambia.nl
Secretariaat Werkgroep Zambia
+31 (0)35 53 81 951

Info

Deze website is ingedeeld in de secties ‘Artikelen en informatie, Particuliere Initiatieven en Achtergronden’ en een sectie ‘Nederlandse Ontwikkelingsinitiatieven in Zambia’. Daarnaast is er ruimte voor informatie over de activiteiten van de ‘Stichting Werkgroep Zambia’ die deze website platformzambia.nl beheert.

Platform Zambia biedt ruimte aan ieder die geïnteresseerd is in activiteiten in Zambia.

Platform          Zambia

Particuliere Initiatieven

Komende activiteiten

Maak kennis met nieuwe ontwikkelingen in Zambia

Sinds de opheffing van de ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse regering met Zambia stimuleert de Stichting Werkgroep Zambia de samenwerking tussen de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die zich met Zambia bezig houden. Hiertoe wordt jaarlijks een Zambiadag georganiseerd. Ook onderhoudt de werkgroep contacten met de Zambiaanse Ambassade in Brussel, die leiden tot diverse activiteiten waarvan op de website verslag wordt gedaan.

Nieuwe Berichten

 • vr 10 sept 2021

  Schlussbericht Unterstützung Namwala District Hospital

  Die Unterstützung Namwala District Hospital bei der Aufnahme von Covid-19 Patienten. Es ist das einzige Spital im District Namwala und damit auch zuständig für die SchülerInnen der Namwala Secondary School.

 • vr 10 sept 2021

  Jaarverslag 2020 Stichting Kambo

  Stichting Kambo zet zich in om de onderwijsresultaten van basisschoolleerlingen in Zambia te verbeteren en draagt daarvoor (research-based) interventies aan die in Nederland al jaren met veel succes zijn ingezet. We volgen de uitgangspunten van het drievlak “skills – tools – knowledge”: leerkrachten in het basisonderwijs ontvangen een praktijkgerichte training, zij gebruiken in hun lessen pakketten specifieke materialen voor (tweede-) taalontwikkeling en zij worden ondersteund met kennisontwikkeling over didactiek en (1e en 2e ) taalverwerving. Stichting Kambo implementeert tegelijkertijd een onderwijsondersteunende organisatie (School Language Academy) die het werk van Kambo in de toekomst gaat overnemen. Kambo werkt intensief samen met schooldirecties, vertegenwoordigers van ouders en de plaatselijke en regionale onderwijsautoriteiten. Kambo zoekt in Nederland, en elders, donoren die helpen om deze plannen financieel mogelijk te maken.

  In 2020 heeft Stichting Kambo van verschillende donoren een geldbedrag van € 3000 ontvangen. Voor dat bedrag wordt een basisschool voorzien van een tweetal pakketten onderwijsmateriaal (LOGO 2000), een zestal trainingen voor de leerkrachten die daarmee werken, en een toetspakket om elk trimester de resultaten van de lessen te meten. In 2020 hadden 7 scholen een sponsor. Kambo informeert de

  ...
 • vr 10 sept 2021

  Bericht van St.Jonathan

  De uitbraak van de coronapandemie heeft de laatste 1 ½ jaar een duidelijke stempel gedrukt op onze activiteiten in Zambia.
  Het project rond epilepsie en verstandelijke beperking is doorgelopen, zij het met een aantal aanpassingen omdat bepaalde activiteiten in groepsverband niet mogelijk waren Ook waren de scholen een tijdlang dicht.
  Het door ons begrote geld voor 2020 en 2021 is goed gebruikt: geld wat niet besteed kon worden doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan is besteed aan maatregelen wb hygiëne, aan kleine landbouwprojecten om ouders van kinderen van het project, die in financiële nood zijn gekomen door oa stijgende prijzen, te ondersteunen, voor een aantal kinderen schoolgeld te betalen. Tevens is er geld gegaan naar zonnepanelen en water reservoir (met hulp van Stichting Solicare) en is de congregatie die in Zambia ons project mogelijk maakt ondersteund.
  Via de Nieuwsbrieven is goed contact onderhouden met onze achterban en hebben we extra donatie’s in ontvangst genomen om de corona in Zambia ook te bedwingen. Gelukkig is de financiële situatie, onder andere door verkregen legaten goed gebleven. Ook hebben we nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen die de plaats hebben ingenomen van vertrekkende leden, o.a. door hun leeftijd. Onze bijeenkomsten hebben we deels digitaal en deels online kunnen realiseren maar

  ...
Aangemelde Nederlandse Particuliere Initiatieven (P.I.'s),
die actief zijn in Zambia.
Klik op + voor meer info.

Samen (be)denken, informeren en helpen

Platform Zambia Informeert/Helpt elkaar !
Ontwikkelingen in Zambia Blijf op de hoogte.
Onze verschillende doelgroepen die meer willen weten over de ontwikkelingen in Zambia.
 • Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.Nelson Mandela
 • Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.Tony Robbins
 • "There's a way to do it better—find it."Thomas Edison
 • "Aspire to do anything, start something and stop at nothing."Kayambila Mpulamasaka

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.