Stichting Kambo zet zich in om de onderwijsresultaten van basisschoolleerlingen in Zambia te verbeteren en draagt daarvoor (research-based) interventies aan die in Nederland al jaren met veel succes zijn ingezet. We volgen de uitgangspunten van het drievlak “skills – tools – knowledge”: leerkrachten in het basisonderwijs ontvangen een praktijkgerichte training, zij gebruiken in hun lessen pakketten specifieke materialen voor (tweede-) taalontwikkeling en zij worden ondersteund met kennisontwikkeling over didactiek en (1e en 2e ) taalverwerving. Stichting Kambo implementeert tegelijkertijd een onderwijsondersteunende organisatie (School Language Academy) die het werk van Kambo in de toekomst gaat overnemen. Kambo werkt intensief samen met schooldirecties, vertegenwoordigers van ouders en de plaatselijke en regionale onderwijsautoriteiten. Kambo zoekt in Nederland, en elders, donoren die helpen om deze plannen financieel mogelijk te maken.

In 2020 heeft Stichting Kambo van verschillende donoren een geldbedrag van € 3000 ontvangen. Voor dat bedrag wordt een basisschool voorzien van een tweetal pakketten onderwijsmateriaal (LOGO 2000), een zestal trainingen voor de leerkrachten die daarmee werken, en een toetspakket om elk trimester de resultaten van de lessen te meten. In 2020 hadden 7 scholen een sponsor. Kambo informeert de donoren en andere belangstellenden met een nieuwsbrief.

De scholen in Zambia zijn tussen eind maart en begin september 2020 gesloten geweest vanwege Covid. Daarvoor en daarna hebben de leerkrachten die nieuw zijn in de aanpak, trainingen gevolgd en zijn er bij hen lesbezoeken geweest, die steeds leiden tot feedback en individuele ondersteuning. Deze acties zijn uitgevoerd door onze lokale coördinator en onze lokale teacher trainers. Er is veel contact tussen de Zambiaanse trainers en scholen en de Nederlandse experts via iPhone

In 2019 is door Kambo een NGO opgericht in Zambia: de School Language Academy. In 2020 zijn fondsen ontvangen van Wilde Ganzen, Triodos Foundation, Teachers in Media en enkele particulieren. De middelen zijn gebruikt om de werkuren van trainers en coördinator te betalen; een deel van het geld kon nog niet worden besteed (inrichting eigen kantoor in Mfuwe). Hopelijk kan dat in 2021 worden opgepakt. Het bestuur van de School Language Academy (bestaande uit enkele schoolhoofden, de DEBS, een CEO van een in de regio actieve NGO en een vertegenwoordiger van Kambo) heeft digitaal vergaderd en heeft een jaarverslag en financieel verslag aangeboden aan het ministerie van Welzijn en Ontwikkeling in Zambia. 

De Stichting Kambo heeft ook bijdragen ontvangen van enkele ondernemingen in Nederland en Zambia die bestemd zijn voor de bouw van een klaslokaal en een bibliotheekruimte voor een armlastige en afgelegen basisschool in de regio Mfuwe. Kambo verzamelt de middelen op verzoek van die ondernemingen en zal op termijn samen met de lokale professionals van het ministerie van onderwijs, dit plan mee helpen realiseren.

Juli 2021, Stichting Kambo