De uitbraak van de coronapandemie heeft de laatste 1 ½ jaar een duidelijke stempel gedrukt op onze activiteiten in Zambia.
Het project rond epilepsie en verstandelijke beperking is doorgelopen, zij het met een aantal aanpassingen omdat bepaalde activiteiten in groepsverband niet mogelijk waren Ook waren de scholen een tijdlang dicht.
Het door ons begrote geld voor 2020 en 2021 is goed gebruikt: geld wat niet besteed kon worden doordat bepaalde activiteiten niet door konden gaan is besteed aan maatregelen wb hygiëne, aan kleine landbouwprojecten om ouders van kinderen van het project, die in financiële nood zijn gekomen door oa stijgende prijzen, te ondersteunen, voor een aantal kinderen schoolgeld te betalen. Tevens is er geld gegaan naar zonnepanelen en water reservoir (met hulp van Stichting Solicare) en is de congregatie die in Zambia ons project mogelijk maakt ondersteund.
Via de Nieuwsbrieven is goed contact onderhouden met onze achterban en hebben we extra donatie’s in ontvangst genomen om de corona in Zambia ook te bedwingen. Gelukkig is de financiële situatie, onder andere door verkregen legaten goed gebleven. Ook hebben we nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen die de plaats hebben ingenomen van vertrekkende leden, o.a. door hun leeftijd. Onze bijeenkomsten hebben we deels digitaal en deels online kunnen realiseren maar dit toch in beperkte mate. Gelukkig hebben we goed contact met Zambia o.a. door het verblijf van onze secretaris in Zuid-Afrika, dicht bij het project dus.

Anneke Schoonbrood, voorzitter stichting Jonathan
Augustus 2021