Stichting Musole, opgericht in 2003, helpt mensen in Nederland, die graag hun eigen (kleine) project willen uitvoeren in een ontwikkelingsland (m.n. in zuidelijk Afrika, maar mag ook elders). Het moet gaan om een klein hulpproject dat voldoet aan het algemene criterium: “Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven”

Voorbeelden: ondersteuning bij inkomstenvoorziening van ouderen of (tijdelijk) arbeidsongeschikten; bijzondere medische ingrepen of verbetering van voedingssituatie; training, scholing en/of versterking van de economische zelfstandigheid; technische kwesties op het gebied van o.a. energie, water en landgebruik. [Zie ook onze webpagina’s op: musole.nl.]

Ons concept
Stichting Musole biedt een structuur (met ANBI-status) voor het uitvoeren van kleine hulpprojecten in ontwikkelingslanden, met name in (zuidelijk) Afrika. Projectindieners organiseren zelf zowel de fondsenwerving voor hun project, als de uitvoering van de activiteiten ter plaatse. Op advies van de projectindieners vindt de besluitvorming plaats het bestuur. Het bestuur delegeert het toezicht op de uitvoering aan de projectindieners, die jaarlijks de verantwoording overleggen over de uitvoering.

De voordelen: (a) de projectindieners hebben het toezicht op hun projecten in eigen hand; (b) het bestuur garandeert de onafhankelijke besluitvorming over de projecten, beheert de financiële stromen en controleert het toezicht op de uitvoering; (c) de ANBI-status biedt belastingaftrek (onder voorwaarden) voor de donateurs.

Uitbreiding van bestuur en projectactiviteiten gewenst
Stichting Musole heeft de ambitie zich meer nadrukkelijk te profileren en zich te versterken met meerdere (nieuwe) projecten en met uitbreiding van het bestuur.

Belangstelling
Heb je belangstelling om een project voor te dragen en/of je aan te melden voor het bestuur, of wil je graag meer informatie? Richt je dan tot het bestuur.

Contactpersoon
Monica Commandeur
Mobiel: +31.6.1075.8184