Nieuwsbrief nieuwe stijl, editie 6 d.d. 12 mei april 2020

Bij deze de zesde editie van de Zambia Nieuwsbrief nieuwe stijl met berichten over het Corona virus dat sinds 27 maart ook de Zambiaanse bevolking heeft bereikt.
Sinds de eerste editie (29 maart gemaakt) is de situatie in Zambia net als elders in de wereld verslechterd vooral de laatste dagen. 

Ook voor de volgende brief hoop ik reacties van derden te kunnen gebruiken, zowel van counterparts, Nederlanders die in Zambia bleven of uit jullie netwerk. Reclame maken moeten we zoveel mogelijk vermijden maar goede initiatieven zijn het waard naar buiten te brengen. Wie weet b.v. of er projecten voor de opvang van straatkinderen liepen zoals in veel townships in Zuid Afrika? 

Hartelijke groet,  
Arlet Splint, secretaris Platform Zambia

Zambia Nieuwsbrief 2020-06