Lintje Arlet Laren

Op 11 mei j.l. werd tijdens de 100ste vergadering van de mede door haar opgerichte Stichting St. Francis Hospital Medical Support Group ook Arlet Splint, onze secretaris, door burgemeester Rinske Kruisinga van Laren een de Koninklijke onderscheiding opgespeld. Lid in de Orde van Oranje Nassau!!!
Te danken aan haar belangeloze inzet voor de samenleving op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, medisch zorg/medische zorg voor mensen met een lichamelijke beperking, ouderenzorg. 

Samen met Adriaan Stoop en Nelke van der Lans met hulp van comitéleden als o.a. Henk Riem stond zij in 2012 aan de wieg van Platform Zambia. Sinds 2002 is Arlet secretaris van de Stichting St. Francis Hospital-Medical Support Group (kortweg MSG).
Namens Platform Zambia onze welgemeende felicitaties !!!!